Logo Dr.Marcus
home

O projekcie

wersja txt   .pdf   Drukuj

 dotacje unijne


Przedsiębiorstwo Dr. Marcus International Sp. z o.o. sp. k. z Kalisza

realizuje Projekt  nr: WND-RPWP.01.04.01-30-0122/15

pt.: Realizacja Planu Rozwoju Eksportu w celu wzmocnienia pozycji przedsiębiorstwa Dr. Marcus International Sp. z o.o. sp. k. z Kalisza

na rynku hiszpańskim i rozpoczęcia działalności na rynku południowoafrykańskim

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej

Poddziałanie: 1.4.1: Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu

 

 

Całkowity koszt realizacji Projektu (brutto): 605.433,00 PLN

Całkowity koszt realizacji Projektu (netto): 511.800,00 PLN

 

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:  435.030,00 PLN

 


 

Opis projektu:

 

Potrzeba realizacji projektu związana jest z promowaniem wielkopolskiej gospodarki na rynkach zagranicznych oraz w konsekwencji rozwijanie sprzedaży produktów regionalnych przedsiębiorstw, dzięki czemu Wnioskodawca będzie miał możliwość rozwinięcia działalności eksportowej. Projekt w pełni odpowiada potrzebom rozwoju Przedsiębiorstwa poprzez eksport, gdyż umożliwia mu znalezienie partnerów zagranicznych niezbędnych do wejścia na docelowe rynki, a następnie zaprezentowania swojego produktu szerokiej rzeszy odbiorców na targach, a także promocję swojego produktu w ramach dozwolonych działań. Wśród motywów realizacji projektu należy także wymienić znaczny wzrostu przychodów Firmy i oraz rozwój kolejnych innowacyjnych produktów. Jej działalność ma też być wzorem dla innych polskich oraz w szczególności regionalnych podmiotów, świadczącym o tym, iż innowacje są cenne i warto w nie inwestować. Obecnie Przedsiębiorstwo osiąga przychody ze sprzedaży na rynku polskim oraz prowadzi również sprzedaż na ok. 40 rynkach z całego świata. W planach rozszerzenia działalności eksportowej największą barierą jest dotarcie do nowych rynków, pozyskanie nowych partnerów, znalezienie odbiorców, skuteczne wypromowanie produktów na nowych rynkach tak, aby były one konkurencyjne dla innych produktów, już istniejących. Sposobem na pokonanie tych barier może stać się podjęcie działań zarekomendowanych w Planie Rozwoju Eksportu, który został sporządzony na potrzeby Firmy, tj. dokonanie internacjonalizacji na jednym nowym rynku – Republika Południowej Afryki oraz wzmocnienie pozycji Przedsiębiorstwa na rynku hiszpańskim, dzięki promowaniu swoich produktów na zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w roli wystawcy oraz zakupieniu baz danych dedykowanych docelowym rynkom.

 

 

Targi na których wystawia się Dr Marcus International  Sp z o.o. Sp.K.:

 Targi Automechanika w Dubaju 08.05.2016 - 10.05.2016

Targi Automechanika we Frankfurcie 13.09.2016 – 17.09 2016

Targi Automechanika w Buenos Aires 09.11.2016 – 12.11.2016

Targi Automechanika w Madrycie 15.03.2017 - 18.03.2017

  dotacje unijne targi     Dr.Marcus International Targi

                Automechanika Dubai Tradefair 08.05.2016 - 10.05.2016                                                Automechanika Frankfurt 13.09.2016 – 17.09 2016


Dr.Marcus International Targi


Automechanika Buenos Aires 09.11.2016 – 12.11.2016