Logo Dr.Marcus
home

Regulamin strony

wersja txt   .pdf   Drukuj

WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ www.dr-marcus.pl 

          Witamy na naszej witrynie internetowej. Niniejsze warunki zawierają opis zasad korzystania z witryny www.dr-marcus.pl, której właścicielem jest firma Dr.Marcus International Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 2, 62-800 Kalisz (dalej „Dr.Marcus International"). Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne z akceptacją i przyjęciem zobowiązań wynikających z niniejszych warunków, które stają się wiążące z momentem każdej Państwa wizyty na stronie www.dr-marcus.pl

 

 

Prawa autorskie


Cała zawartość niniejszej witryny internetowej jest własnością firmy Dr.Marcus International i jest chroniona prawem autorskim. Wykorzystywanie tekstów lub danych z niniejszej witryny jest dozwolone wyłącznie w następujących przypadkach:

 

1. gdy tekst lub dane pozostają w niezmienionej postaci, oraz

2. ich użycie odbywa się wyłącznie w celach informacyjnych, niekomercyjnych i prywatnych, a wykorzystywane teksty lub dane nie są ani przenoszone, ani kopiowane lub wprowadzane do sieci komputerowej czy witryny internetowej osób trzecich, ani też nie są rozpowszechniane w innych mediach; a także

3. na wszystkich egzemplarzach nośników, na których tekst lub dane zostały zwielokrotnione zamieszczona zostały niniejsze warunki oraz informacja, że dane teksty lub dane są własnością Dr.Marcus International (w szczególności poprzez zamieszczenie znaku Copyright).

 

Z wyjątkiem powyższego zezwolenia na użytkowanie inne rodzaje użytkowania są zabronione. Naruszanie tego zakazu będzie ścigane zgodnie z prawem cywilnym i niesie za sobą odpowiedzialność karną. Niniejsze zezwolenie na użytkowanie nie obejmuje prawa na użytkowanie układu graficznego, ani fotografii czy wizerunków niniejszej witryny. Także poszczególne elementy niniejszej witryny są chronione prawami autorskimi lub prawem własności marki; z wyjątkiem wymienionych wyżej punktów 1-3 nie zezwala się na ich kopiowanie, ani na powielanie w całości ani w części; dotyczy to w szczególności marek, logo, elementów graficznych, elementów obrazów i dźwięków wykorzystywanych na niniejszej witrynie.

 

 

Marki i logo


Wszystkie nazwy produktów wymienione w niniejszej witrynie są markami należącymi do firmy Dr.Marcus International, niezależnie od tego, czy są wyróżnione i oznaczone symbolem ®, czy też nie. Użytkowanie tych oznaczeń przez osoby trzecie jest zabronione.

 

 

Odpowiedzialność


Treści i dane zamieszczone na niniejszej witrynie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w szczególności informacje zawarte na witrynie nie zastępują informacji zawartych na opakowaniach produktów.

Dr.Marcus International nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez użytkownika treści i danych zawartych na niniejszej witrynie. Ponadto, Dr.Marcus International nie ponosi odpowiedzialności za reklamy lub linki należące do osób trzecich, które mogą pojawić się na witrynie, a także za treść stron internetowych, do których takie reklamy lub linki się odwołują.

 

 

Odnośniki


Witryna internetowa firmy Dr.Marcus International zawiera także odnośniki do stron internetowych innych firm. Klikając na linki do innych stron internetowych, opuszczają Państwo witrynę należącą do Dr.Marcus International. Witryny związane z tymi adresami nie znajdują się pod kontrolą firmy Dr.Marcus International. Firma Dr.Marcus International nie może udzielać gwarancji odnośnie treści, zmian czy aktualizacji takich witryn internetowych.

 

 

Regulamin świadczenia usługi „Newsletter"


Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Newslettera udostępnianego przez spółkę Dr. Marcus International Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Kaliszu.

Przedmiotem usługi jest wysyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres użytkownika, w sposób cykliczny i bezterminowo informacji w formie listu elektronicznego (e-mail) zwanej dalej Newsletter.

Usługa Newslettera ma charakter bezpłatny i jest dostępna dla każdego użytkownika serwisu pod warunkiem spełnienia czynności, o których mowa w punkcie 5. Regulaminu.

Newsletter zawiera między innymi materiały marketingowe, aktualną ofertę produktów spółki, reklamy oraz informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. nr 144, poz.1204 z 2002r.).

Zarejestrowanie się w bazie przez użytkownika następuje poprzez dokonanie czynności rejestracyjnych polegających na:

wprowadzeniu swojego adresu e-mail na stronie internetowej www.dr-marcus.pl

zaakceptowaniu treści niniejszego „Regulaminu świadczenia usługi Newsletter." poprzez zaznaczenie pola o treści „akceptuję regulamin".

Zarejestrowanie się w bazie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika zgody na otrzymywanie Newslettera.

Każdy użytkownik Newslettera może w każdym czasie zrezygnować z jego otrzymywania poprzez kliknięcie linku „wypisz się" znajdującego się w stopce każdej z przesłanych wiadomości.

Adres e-mail, podany przez użytkownika dla celów subskrypcji Newslettera nie będzie dalej przetwarzany i przekazywany podmiotom trzecim bez jego zgody.

Dane osobowe podane przez użytkownika dla celów subskrypcji Newslettera nie będą publikowane na stronach serwisu ani też ujawniane osobom trzecim.

Zamówienie przez użytkownika Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez spółkę jako administratora danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Dr. Marcus Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega prawo do zmian Regulaminu bez konieczności informowania użytkowników i bez podania przyczyny. Zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu ich na stronie internetowej www.dr-marcus.pl

Dr. Marcus Sp. z o.o. Sp. k. ma prawo do usunięcia adresu e-mail dowolnego użytkownika z listy bez podania przyczyny.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej.

 

 

Postanowienia końcowe

Firma Dr.Marcus International, właściciel witryny internetowej www.dr-marcus.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych "Warunkach korzystania z witryny internetowej www.dr-marcus.pl, a co za tym idzie, również w samej witrynie internetowej, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Zmiany takie stają się automatycznie obowiązujące dla użytkownika korzystającego z niniejszej witryny internetowej.