Witamy na naszej witrynie internetowej. Niniejsze warunki zawierają opis zasad korzystania z witryny www.dr-marcus.pl, której właścicielem jest firma Dr.Marcus International Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 2, 62-800 Kalisz (dalej „Dr.Marcus International”). Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne z akceptacją i przyjęciem zobowiązań wynikających z niniejszych warunków, które stają się wiążące z momentem każdej Państwa wizyty na stronie www.dr-marcus.pl. Użytkownik nie akceptujący postanowień niniejszego regulaminu proszony jest o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej

Nasza witryna internetowa przeznaczona jest wyłącznie do użytku osób znajdujących się na terenie Polsce, a wszelkie informacje dotyczące produktów, usług i promocji dotyczą wyłącznie Polski i obowiązują wyłącznie w Polsce.

Prawa autorskie

Cała zawartość niniejszej witryny internetowej, w tym treść, kształt i konstrukcja jest własnością firmy Dr.Marcus International i jest chroniona prawem autorskim.
Wykorzystywanie tekstów lub danych z niniejszej witryny jest dozwolone wyłącznie o ile zostaną łącznie spełnione poniższe warunki w następujących przypadkach:

wykorzystywany  tekst lub dane pozostają w niezmienionej postaci, pierwotnej, oraz
ich użycie odbywa się wyłącznie w celach informacyjnych, niekomercyjnych i prywatnych, a wykorzystywane teksty lub dane nie są ani przenoszone, ani kopiowane ani wprowadzane do sieci komputerowej czy witryny internetowej osób trzecich, ani też nie są rozpowszechniane w innych mediach; a także
na wszystkich egzemplarzach nośników, na których tekst lub dane zostały zwielokrotnione zamieszczone zostały niniejsze warunki oraz informacja, że dane teksty lub dane są własnością Dr.Marcus International (w szczególności poprzez zamieszczenie znaku Copyright).

Z wyjątkiem zezwolenia na użytkowanie, na warunkach opisanych w punkcie 2 inne rodzaje użytkowania są zabronione. Naruszanie tego zakazu niesie za sobą odpowiedzialność prawną – karną oraz cywilną, w tym w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.
Zezwolenie na użytkowanie opisanej w punkcie 2 nie obejmuje prawa na użytkowanie układu graficznego, ani fotografii czy wizerunków niniejszej witryny. Także poszczególne elementy niniejszej witryny są chronione prawami autorskimi lub prawem własności marki.
Z wyjątkiem użytkowania na warunkach opisanych w punkcie 2 nie zezwala się na ich kopiowanie ani na powielanie w całości ani w części; dotyczy to w szczególności marek, logo, elementów graficznych, elementów obrazów i dźwięków wykorzystywanych na niniejszej witrynie.

Marki i logo

Wszystkie nazwy produktów wymienione bądź zamieszczone w niniejszej witrynie są markami należącymi do firmy Dr.Marcus International, niezależnie od tego, czy są wyróżnione i oznaczone symbolem ®, czy też nie. Użytkowanie tych oznaczeń przez osoby trzecie jest zabronione.

Odpowiedzialność

Treści i dane zamieszczone na niniejszej witrynie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W szczególności informacje zawarte na niniejszej witrynie nie zastępują informacji zawartych na opakowaniach produktów.

Dr.Marcus International nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez użytkownika treści i danych zawartych na niniejszej witrynie.

Ponadto, Dr.Marcus International nie ponosi odpowiedzialności za reklamy lub linki należące do osób trzecich, które mogą pojawić się na witrynie, a także za treść stron internetowych, do których takie reklamy lub linki się odwołują.

Odnośniki

Witryna internetowa firmy Dr.Marcus International zawiera także odnośniki do stron internetowych innych firm. Klikając na linki do innych stron internetowych, opuszczają Państwo witrynę należącą do Dr.Marcus International. Witryny związane z tymi adresami nie znajdują się pod kontrolą firmy Dr.Marcus International. Firma Dr.Marcus International nie może udzielać gwarancji odnośnie treści, zmian czy aktualizacji takich witryn internetowych.

Regulamin świadczenia usługi „Newsletter”

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Newslettera udostępnianego przez spółkę Dr. Marcus International Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Kaliszu.
Przedmiotem usługi jest wysyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres użytkownika, w sposób cykliczny i bezterminowo informacji w formie listu elektronicznego (e-mail) zwanej dalej Newsletter.
Usługa Newslettera ma charakter bezpłatny i jest dostępna dla każdego użytkownika serwisu pod warunkiem spełnienia czynności, o których mowa w punkcie 5. Regulaminu.
Newsletter zawiera między innymi materiały marketingowe, aktualną ofertę produktów spółki, reklamy oraz informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. nr 144, poz.1204 z 2002r.).
Do korzystania z usługi Newsletter wymagany jest komputer, tablet, telefon komórkowy z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz aktywna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna. W celu otrzymywania Newslettera użytkownik powinien
dokonać zamówienia usługi Newsletter poprzez zarejestrowanie się w bazie użytkowników usługi Newsletter w drodze wprowadzenia swojego adresu e-mail w formularzu elektronicznym  dostępnym na stronie internetowej www.dr-marcus.pl
zaakceptować treść niniejszego „Regulaminu świadczenia usługi Newsletter.” poprzez zaznaczenie pola o treści „akceptuję regulamin”.
Aktywować link zawarty w wiadomości automatycznie wysłanej przez spółkę Dr. Marcus International Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Kaliszu. na podany prze użytkownika adres poczty elektronicznej
Zarejestrowanie się w bazie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika zgody na otrzymywanie Newslettera.
Każdy użytkownik Newslettera może w każdym czasie zrezygnować z jego otrzymywania poprzez kliknięcie linku „wypisz się” znajdującego się w stopce każdej z przesłanych wiadomości.
Adres e-mail, podany przez użytkownika dla celów subskrypcji Newslettera nie będzie dalej przetwarzany i przekazywany podmiotom trzecim bez jego zgody. Dr. Marcus International Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Kaliszu oświadcza, że podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczna oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe podane przez użytkownika dla celów subskrypcji Newslettera nie będą publikowane na stronach serwisu ani też ujawniane osobom trzecim.
Zamówienie przez użytkownika Newslettera zgodnie z punktem 5 a)-c) powyżej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie Newslettera oraz na przetwarzanie danych osobowych przez spółkę jako administratora danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Dr. Marcus International Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Kaliszu zastrzega sobie prawo wysyłania za pośrednictwem Niewslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Dr. Marcus Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega prawo do zmian Regulaminu bez konieczności informowania użytkowników i bez podania przyczyny. Zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu ich na stronie internetowej www.dr-marcus.pl
Dr. Marcus Sp. z o.o. Sp. k. ma prawo do usunięcia adresu e-mail dowolnego użytkownika z listy bez podania przyczyny oraz całkowitego zaprzestania świadczenia usługi Newslettera bez podania przyczyny, po uprzednim poinformowaniu o tym użytkowników.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej.

Postanowienia końcowe
Firma Dr. Marcus International dokłada wszelkich starań, aby witryna funkcjonowała prawidłowo, jednak nie gwarantuje, ze będzie działać bez przerw i awarii. Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści.
W razie jakichkolwiek pytań, uwag czy zastrzeżeń, prosimy o kontakt na adres drmarcus@dr-marcus.com
Firma Dr.Marcus International, właściciel witryny internetowej www.dr-marcus.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych „Warunkach korzystania z witryny internetowej www.dr-marcus.pl, a co za tym idzie, również w samej witrynie internetowej, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Zmiany takie stają się automatycznie obowiązujące dla użytkownika korzystającego z niniejszej witryny internetowej  z momentem opublikowania ich na stronie internetowej.